Privacybeleid

Privacybeleid

Privacybeleid, wij zullen uw persoonlijke gegevens uitsluitend opvragen en gebruiken voor het afwikkelen van de bestelling, tenzij u graag extra servicediensten wenst.

DDW Media, is de verantwoordelijke instantie voor de registratie van gegevens.

Wij breiden ons assortiment en onze service voortdurend uit. Registreert u zich nu voor onze Nieuwsbrief om altijd de meest actuele informatie te ontvangen. Bij aanmelden voor onze nieuwsbrief wordt uw email adres uitsluitend voor eigen reclamedoeleinden gebruikt, tot het moment u zich weer voor de nieuwsbrief afmeldt. U kunt de nieuwsbrief in uw klantenaccount dan wel bij de nieuwsbrievenadministratie weer opzeggen.

Gebruik en doorgifte van personengerelateerde gegevens

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens en slaan deze op voor de volledige afhandeling van uw aankoop, inclusief eventueel latere garanties, voor onze servicediensten en de technische administratie evenals eigen marketingdoeleinden. De verzamelde gegevens omvatten de adresgegevens (zoals bijv. aanspreekvorm, voornaam, naam, straat, postcode, plaats, telefoon) en het e-mailadres. Uw persoonsgegevens worden alleen aan derden doorgegeven of verder verzonden, wanneer dit noodzakelijk is voor het afwikkelen van de overeenkomst of wanneer u hier van tevoren toestemming voor hebt gegeven. In het kader van de afhandeling van de bestelling ontvangen bijvoorbeeld de hierbij door ons ingeschakelde dienstverleners (zoals bijvoorbeeld transporteurs, logistiek medewerkers, banken) de benodigde gegevens om de order af te handelen. De op deze wijze doorgegeven gegevens mogen door onze dienstverleners alleen worden gebruikt om hun ordergerelateerde werkzaamheden uit te voeren. Enig ander gebruik van de informatie is niet toegestaan en vindt ook bij geen enkele andere dienstverlener plaats die in onze opdracht werkt.

Het gebruik van uw gegevens voor persoonlijk op u afgestemde reclame gebeurt eveneens alleen met uw toestemming. Er vindt geen doorgifte voor reclamedoeleinden aan derden plaats. Uw desbetreffende toestemming kunt u uiteraard op ieder tijdstip met uitwerking voor de toekomst herroepen (zie punt 8 en 9).

Kredietwaardigheid controle en scoring

Indien wij vooraf prestaties leveren, bijv. bij een aankoop op rekening, behouden wij ons het recht voor om ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen indien nodig kredietwaardigheidsinformatie op basis van wiskundig-statistische procedures bij de hierna vermelde economische informatiebureaus in te winnen. Hiervoor geven wij de voor de kredietwaardigheidscontrole vereiste personengerelateerde gegevens door en gebruiken de ingewonnen informatie omtrent de statistische waarschijnlijkheid van een uitblijven van betaling voor een evenwichtige beslissing over reden, uitvoering of beëindiging van de overeenkomst. De kredietwaardigheidsinformatie kan waarschijnlijkheidswaarden (score-waarden) bevatten, die op grond van economisch erkende wiskundig-statistische procedures worden berekend en waarbij in de berekening onder andere adresgegevens opgenomen zijn.

Uw beschermenswaardige belangen worden conform de wettelijke bepalingen in acht genomen. U kunt bij de desbetreffende economische informatie ook informatie ontvangen over de van u opgeslagen gegevens.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (“Google”). Google Analytics gebruikt zogenoemde “cookies”, dat zijn tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van onze website door u mogelijk maken. De door het cookie verzamelde informatie over uw gebruik van onze website worden in de regel verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Wij maken u erop attent dat Google Analytics op onze website werd uitgebreid met de code “gat._anonymizeIp();”, om een geanonimiseerde registratie van IP-adressen (zogenoemde IP-Masking) te waarborgen. Daarom wordt uw IP-adres op ons verzoek door Google alleen in verkorte vorm geregistreerd, hetgeen anonimisering waarborgt en waarmee niets kan worden herleid naar uw identiteit. Wanneer de IP-anonimisering op onze website wordt geactiveerd, wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere contractstaten van het akkoord betreffende de Europese Economische Ruimte van tevoren ingekort.

Alleen in speciale gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Google is gebonden aan de privacybepalingen van het “US Safe Harbor“-akkoord ter bescherming van de privésfeer. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om verdere, met het gebruik van de website en het gebruik van internet verbonden diensten tegenover de website-exploitant te leveren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengebracht.

Meer informatie over Google Analytics en gegevensbescherming vindt u op http://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/

U kunt de opslag van de cookies voorkomen door dit in de software van uw browser in te stellen; wij maken u er echter op attent dat u in dat geval eventueel niet van alle functies van deze website gebruik zult kunnen maken. Bovendien kunt u de registratie van de door het cookie verzamelde en op het gebruik van de website gebaseerde gegevens (incl. uw IP-adres) naar Google evenals de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen, door de via de volgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Gecodeerde gegevensoverdracht via SSL

Uw vermelde gegevens worden gecodeerd verzonden om misbruik door derden tegen te gaan. SSL (Secure Socket Layer) is een veiligheidstechnologie, die ervoor zorgt dat uw persoonlijke gegevens incl. cerditcardinformatie, uw login-gegevens en uw manier van betalen veilig via internet worden getransfereerd. Betalingsgegevens worden zodanig gecodeerd, dat ze alleen leesbaar zijn voor het betalingssysteem.

Welke van uw gegevens worden gecodeerd verzonden?

  • Persoonlijke gegevens (adres, telefoonnummer enz.)
  • Login-gegevens (gebuikers-ID en wachtwoord)
  • Alle geselecteerde betaalwijzen, credticard- en rekeninginformatie

Gebruik van cookies

Op verschillende pagina’s maken wij gebruik van cookies om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en de toepassing van bepaalde functies mogelijk te maken. Zogeheten “cookies” zijn kleine informatiebestanden die uw browser op uw computer kan plaatsen. Het bewaren van een cookie-bestand wordt ook “een cookie plaatsen” genoemd.

U kunt uw browser zelf naar eigen wens zodanig instellen, dat u over het plaatsen van cookies wordt geïnformeerd, in afzonderlijke gevallen over de acceptatie beslist of cookies principieel accepteert of principieel weigert.

Onze onlineshop is zodanig geprogrammeerd dat u onafhankelijk van uw cookie-instellingen in de browser uw bestellingen kunt uitvoeren.

Cookies kunnen voor verschillende doeleinden worden toegepast, bijv. om te herkennen dat uw pc al een keer verbinding met een webaanbod heeft gehad (permanente cookies) of om het als laatste bekeken artikel op te slaan (sessie cookies). Wij passen cookies toe om u meer gebruikerscomfort te bieden, bijv. doordat bij vervolgbestellingen de gebruikers-ID voor de aanmelding al is ingevuld (het wachtwoord moet bij ons om veiligheidsredenen uiteraard altijd persoonlijk worden ingevoerd) en om de reclamepartners voor bemiddelingsdiensten provisies te kunnen geven.

Wij werken samen met reclamepartners, die ons helpen om het internetaanbod en de website voor u een interessantere inhoud te geven. Daarom worden bij een bezoek aan onze website ook cookies van partnerbedrijven (cookies van derden, zgn. Third-Party-Cookies) op uw harde schijf opgeslagen. Hierbij gaat het om tijdelijke cookies, die automatisch na de vastgestelde tijd worden verwijderd. Cookies van reclamepartners worden in de regel na een paar dagen of na maximaal 24 maanden verwijderd, in uitzonderlijke gevallen soms ook na enkele jaren.

Het is onze partnerbedrijven echter niet toegestaan dan wel technisch niet mogelijk om via onze website personengerelateerde gegevens via cookies te verkrijgen, te verwerken of te gebruiken. De meeste van de door ons toegepaste cookies worden na beëindiging van de browsersessie weer van uw harde schijf verwijderd (sessie cookies). Andere cookies blijven op uw computer en maken het voor ons mogelijk om uw computer bij uw volgende bezoek te herkennen (permanente cookies).

Door de manier waarop wij in onze onlineshop cookies toepassen ontstaan er voor u geen nadelen noch risico’s. Om onze comfortfuncties te kunnen gebruiken adviseren wij u om cookies voor onze website te accepteren.

Online-advertentieprogramma

Wij gebruiken het online-advertentieprogramma “Google AdWords” en in het kader van Google AdWords de Conversion Tracking Tool. Het cookie voor Conversion Tracking wordt geplaatst als een gebruiker op een door Google geplaatste advertentie klikt. Deze cookies verliezen na 30 dagen hun geldigheid en dienen niet voor persoonlijke identificatie.

Wanneer de gebruiker bepaalde pagina’s van de website van de AdWords-klant bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en de klant zien dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en is doorgestuurd naar deze pagina. Iedere klant krijgt een andere cookie. Cookies kunnen dus niet via de websites van AdWords-klanten worden getraceerd.

De door het Conversion-cookie ingewonnen informatie is bedoeld om Conversion-statistieken voor AdWords-klanten aan te maken, die hebben gekozen voor Conversion Tracking. Aan de klanten wordt het totale aantal gebruikers meegedeeld, die op hun advertentie hebben geklikt en werden doorgestuurd naar een van een Conversion Tracking-tag voorziene pagina. Ze ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.

Wanneer u cookies voor Conversion Tracking wilt deactiveren, kunt u uw browser zodanig instellen dat cookies van het domein “googleadservices.com” worden geblokkeerd.

Meer informatie omtrent ons privacybeleid in het kader van het online-advertentieprogramma Google AdWords vindt u op http://www.google.nl/int/nl/privacy/ads/.

Wij maken gebruik van re-targeting-technologieën, om het internetaanbod voor u een interessantere inhoud te geven. Met deze techniek kunnen wij ons op de websites van onze partners met reclame richten tot internetgebruikers die al belangstelling hebben getoond voor onze shop en onze producten.  Wij zijn ervan overtuigd dat het tonen van gepersonaliseerde reclame, gericht op de interesse, in de regel interessanter is voor de internetgebruiker, dan reclame die geen persoonlijke samenhang heeft. Het tonen van reclame op de pagina’s van onze partners vindt plaats op basis van een cookie-technologie en een analyse van het voorafgaande surfgedrag. Deze vorm van reclame vindt volkomen anoniem plaats. Er worden geen persoonsgerelateerde gegevens opgeslagen en er worden ook geen gebruiksprofielen aan uw persoonsgerelateerde gegevens gekoppeld.

De volgende partner plaatst cookies op onze website:  Criteo

De cookies van Criteo kunnen te allen tijde hier gedeactiveerd worden.

In uw browser kunt u instellen, dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd wanneer u daarvoor toestemming geeft. Wanneer u de cookies van onze dienstverleners en partners niet wilt accepteren, kunt u de instelling in uw browser “Cookies van derden blokkeren” selecteren.

In de regel wordt in de menubalk van uw webbrower via de Help-functie weergegeven hoe u nieuwe cookies kunt weigeren en reeds ontvangen cookies kunt uitschakelen.

Intrekken van toestemmingen

U heeft de onderstaande toestemming eventueel uitdrukkelijk gegeven. Wij willen u erop attent maken, dat u uw toestemming te allen tijde met uitwerking voor de toekomst kunt herroepen.

Abonnement op de nieuwsbrief:

Wilt u graag op de hoogte blijven?

Wij actualiseren voortdurend onze prijzen en breiden ons assortiment en onze service uit. Registreert u zich nu voor onze nieuwsbrief om altijd de meest recente informatie te ontvangen. U kunt het abonnement op ieder tijdstip in uw klantenrekening resp. in de nieuwsbrievenadministratie weer opzeggen.

Gegevensinformatie en wijzigingswensen

Conform de wet op de gegevensbescherming heeft u recht op gratis informatie over uw opgeslagen gegevens en evt. recht op correctie, blokkering of wissen van deze gegevens.

Informatie, wis- en correctiewensen m.b.t. uw gegevens en graag ook suggesties kunt u altijd naar onze gegevensbeschermer sturen:

Gegevensbeschermer
E-mail: info@ddwmedia.nl